Vermindering van stress

Op de universiteit van Wenen is door Dr. Tykeeta Reye, onder leiding van Dr. Michael Kundi een onafhankelijk onderzoek ingesteld, waarbij men bij testpersonen de weerstand tegen stress met en zonder gebruik van QLink®producten werd gemeten. Dit onderzoek heeft aangetoond dat bij het dragen of toepassen van QLink®producten, de weerstand tegen stress al na enkele minuten met ongeveer 30% was toegenomen. Het aantal plaatsen op het lichaam met een optimale weerbaarheid tegen stress was gestegen met 292%.

Wat is SRT™ technologie?

SRT™ staat voor Sympathetic Resonance Technology, een unieke techniek die het resultaat is van jarenlang onderzoek naar een nieuwe vorm van energie, de fundamentele energie.

De intensiteit van deze fundamentele energie is dermate klein dat deze niet gemeten kan worden met de huidige meetapparatuur en daarom ook wel subtiele energie wordt genoemd. Het effect van deze fundamentele energie kan echter wel gemeten worden.

Elke QLink®hanger of QLink®product wordt door Clarus Technology Inc voorzien van de SRT™ technologie. Hierdoor stuurt elk product positieve microtrillingen uit die het evenwicht in het lichaam herstellen en versterken.

De trillingen die de QLink® voortbrengen dienen als referentie voor het persoonlijke energieveld. Alle stralingen die dit positieve energieveld uit balans brengen worden door de subtiele microtrillingen geneutraliseerd.

Gevolgen bellen met GSM

De gevolgen van GSM-stralen op de hersenactiviteit werd bij volwassen personen bestudeerd door Dr. Rodney Croft. Uit zijn studie is gebleken dat telefoneren met een GSM het normale golfpatroon van hersencellen verstoort. Bij personen die Qlinkproducten droegen bleek dat de schadelijke invloed van de GSMstraling geneutraliseerd werd en de hersencellen een normaal golfpatroon vertoonden.

Qlink hersengolven

QLink® beschermt de hersenen tegen de schadelijke gevolgen van GSMstraling
Gepubliceerd onderzoek: Imperial College, Londen
en Universiteit van Wollongong, Australië.