Qlink verminderd vermoeidheid en stress

De afgelopen 10 jaar werden meer dan 200.000 Qlink-kettingen verkocht. Ook onder de celibrities (Demi Moore, Mick Jagger, Madonna, Lindsay Lohan) en topsporters (David Frost, Justin Rose, Nick Faldo) is het dragen van de Qlink-ketting ingeburgerd.

De ontwikkeling van de SRT-technologie heeft meer dan 20 jaar in beslag genomen. Er werden meer dan 2000 prototypes getest voordat de definitieve versie van de QLink® uitgebracht werd. Ruim 50 wetenschappers zijn bij de ontwikkeling van deze technologie betrokken geweest.

De SRT-technologie kan het best vergeleken worden met het principe van akoestische resonantie, waarbij een stemvork mee zal gaan trillen met een andere wanneer deze dezelfde frequentie bezit.

Een Qlink is opgebouwd uit 4 elementen;
– de resonerende cel is een unieke combinatie van loepzuivere kristallen elementen. Deze reageren op onze lichaamsenergie en gaan vibreren (microtrillingen) wanneer een lichaam of lichaamsdeel in contact komt met de q-link. onze lichaamseigen energie wordt getransformeerd tot een heilzame energie die de lichaamssystemen harmoniseert.
– een 24-karaats gouden stemplaatje garandeert dat de resonerende cel voortdurend de voor het lichaam zo heilzame trillingen blijft uitsturen. Dat is ook de reden dat de Qlink volledig onderhoudsvrij is.
– een versterkende spoel van 2.5 cm doorsnede. Deze spoel bevat meer dan 20 meter hoogwaardige koperdraad om de microtrillingen over je hele lichaam en bioveld te kunnen verspreiden. Deze spoel versterkt dus de vibraties die afkomstig zijn van de resonerende cel zelf.
– de SRT-technologie zorgt ervoor dat de Qlink positieve microtrillingen uitzendt die je lichaamsfuncties harmoniseren. Deze trillingen vormen een soort referentie waar je eigen energieveld zich aan gaat spiegelen. Als gevolg hiervan worden mogelijk bedreigende stralingen die je bioveld binnendringen geneutraliseerd voordat ze de kans krijgen je gezondheid en welbevinden te ondermijnen.

Wat is een bioveld.

Iedereen bezit zo’n uniek energieveld. Dit energieveld is een verzameling van elektrische trillingen afkomstig uit het lichaam. In feite de motor achter alle belangrijke lichaamsfuncties. Het doet dienst als buffer naar de buitenwereld toe en houdt alle lichaamsprocessen in evenwicht. Een storing in je bioveld maakt je onrustig en leidt tot vermoeidheid en ondermaatse prestaties.

Vermindering van stress

Op de universiteit van Wenen is door Dr. Tykeeta Reye, onder leiding van Dr. Michael Kundi een onafhankelijk onderzoek ingesteld, waarbij men bij testpersonen de weerstand tegen stress met en zonder gebruik van QLink®producten werd gemeten. Dit onderzoek heeft aangetoond dat bij het dragen of toepassen van QLink®producten, de weerstand tegen stress al na enkele minuten met ongeveer 30% was toegenomen. Het aantal plaatsen op het lichaam met een optimale weerbaarheid tegen stress was gestegen met 292%.

Wat is SRT™ technologie?

SRT™ staat voor Sympathetic Resonance Technology, een unieke techniek die het resultaat is van jarenlang onderzoek naar een nieuwe vorm van energie, de fundamentele energie.

De intensiteit van deze fundamentele energie is dermate klein dat deze niet gemeten kan worden met de huidige meetapparatuur en daarom ook wel subtiele energie wordt genoemd. Het effect van deze fundamentele energie kan echter wel gemeten worden.

Elke QLink®hanger of QLink®product wordt door Clarus Technology Inc voorzien van de SRT™ technologie. Hierdoor stuurt elk product positieve microtrillingen uit die het evenwicht in het lichaam herstellen en versterken.

De trillingen die de QLink® voortbrengen dienen als referentie voor het persoonlijke energieveld. Alle stralingen die dit positieve energieveld uit balans brengen worden door de subtiele microtrillingen geneutraliseerd.

Gevolgen bellen met GSM

De gevolgen van GSM-stralen op de hersenactiviteit werd bij volwassen personen bestudeerd door Dr. Rodney Croft. Uit zijn studie is gebleken dat telefoneren met een GSM het normale golfpatroon van hersencellen verstoort. Bij personen die Qlinkproducten droegen bleek dat de schadelijke invloed van de GSMstraling geneutraliseerd werd en de hersencellen een normaal golfpatroon vertoonden.

Qlink hersengolven

QLink® beschermt de hersenen tegen de schadelijke gevolgen van GSMstraling
Gepubliceerd onderzoek: Imperial College, Londen
en Universiteit van Wollongong, Australië.